Nabízíme k prodeji historickou barokní budovu v přírodním parku Šárka – Lysolaje v Praze 6 Lysolajích v ul. Starodvorská. Jedná se o původní objekt – sýpku – venkovské usedlosti “Fuchsův statek”, který je nemovitou kulturní památkou ležící v historickém jádru obce. První zmínka o usedlosti je z roku 1654. Mimořádně cenný je klenutý vinný sklep, který je jedním z nejlépe dochovaných předbělohorských sklepů v Čechách.

 

Dle územně plánovací informace o podmínkách využívání území se nemovitost nachází ve všeobecně smíšeném území s využitím např. pro polyfunkční stavby pro bydlení a občanské vybavení. V současné době je objekt využíván jako sochařský ateliér.

 

Exteriér budovy je po celkové rekonstrukci se zachovaným historickým zdivem na jižní fasádě. Nová pálená tašková střešní krytina a oplechování, částečně rekonstruovaný krov a fasády, nová špaletová okna. Interiér slouží současnému účelu bez zásahů do původní konstrukce. Stavebně upraveno je 318 m², stavebně neupravená plocha je o velikosti 706 m² a zahrnuje též půdy a depozitáře, celková velikost pozemku 853 m².

Video

powered by

Co je v okolí?

Tranzitní Stanice
Restaurace
Park
Obchod s potravinami
Vzdělávání

Umístění