Nabízíme k prodeji komerční budovu v přírodním parku Šárka – Lysolaje v Praze 6 Lysolajích v ul. Starodvorská. Jedná se o původní objekt – sýpku – venkovské usedlosti “Fuchsův statek”, který je nemovitou kulturní památkou ležící v historickém jádru obce. První zmínka o usedlosti je z roku 1654.

  • Mimořádně cenný klenutý vinný sklep, jeden z nejlépe dochovaných předbělohorských sklepů v Čechách.
  • Exteriér budovy po celkové rekonstrukci se zachovaným historickým zdivem na jižní fasádě. Nová pálená tašková střešní krytina a oplechování, částečně rekonstruovaný krov a fasády, nová špaletová okna. Interiér slouží současnému účelu bez zásahů do původní konstrukce.
  • Stavebně upraveno je 318 m², stavebně neupravená plocha je o velikosti 706 m² a zahrnuje též půdy a depozitáře, celková velikost pozemku 853 m².

Dle územně plánovací informace o podmínkách využívání území se nemovitost nachází ve všeobecně smíšeném území s využitím např. pro polyfunkční stavby pro bydlení a občanské vybavení. Další přípustné využití je například obchodní zařízení, stavba pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, škola, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní zařízení a další. V současné době je objekt využíván jako sochařský ateliér.

Video

powered by

Co je v okolí?

Tranzitní Stanice
Restaurace
Park
Obchod s potravinami
Vzdělávání

Umístění